Preview Mode Links will not work in preview mode

En dag på jobbet år 2027

Spaningar om framtidens arbetsliv.

Oct 17, 2017

Hur blir det år 2027 när vi kanske jobbar tillsammans med robotar? Emma Knyckare spanar om en framtid robotarna kommer att ta över hennes jobb som komiker och överglänsa henne. Digitaliseringsexperten Paulina Modlitba Söderlund ser fram emot den dagen när hon får jobba med robotar.


Oct 9, 2017

Rättviseförmedlingens ordförande Seher Yilmaz och komikern Martin Soneby spanar om en dag på jobbet år 2027, när vi kanske bär kläder med sensorer som mäter hur vi mår. Vill vi veta allting om oss själva och hur påverkar det oss på arbetsplatsen?


Oct 3, 2017

Komikerna Martin Soneby och Ahmed Berhan spanar om hur det blir på jobbet i framtiden när vi jobbar tills vi är 70 eller ännu äldre. Martin tror att vi kommer att ta en jobbpaus mellan 35 och 50 för att vara föräldralediga. Ahmed spanar om ett arbetsliv där de gamla och unga finner varandra och byter ut...