Preview Mode Links will not work in preview mode

En dag på jobbet år 2027


Spaningar om framtidens arbetsliv.

Oct 17, 2017

Hur blir det år 2027 när vi kanske jobbar tillsammans med robotar? Emma Knyckare spanar om en framtid robotarna kommer att ta över hennes jobb som komiker och överglänsa henne. Digitaliseringsexperten Paulina Modlitba Söderlund ser fram emot den dagen när hon får jobba med robotar.