Preview Mode Links will not work in preview mode

En dag på jobbet år 2027


Spaningar om framtidens arbetsliv.

Oct 3, 2017

Komikerna Martin Soneby och Ahmed Berhan spanar om hur det blir på jobbet i framtiden när vi jobbar tills vi är 70 eller ännu äldre. Martin tror att vi kommer att ta en jobbpaus mellan 35 och 50 för att vara föräldralediga. Ahmed spanar om ett arbetsliv där de gamla och unga finner varandra och byter ut kaffepausen mot mellis med hallonkräm.