Preview Mode Links will not work in preview mode

En dag på jobbet år 2027


Spaningar om framtidens arbetsliv.

Oct 9, 2017

Rättviseförmedlingens ordförande Seher Yilmaz och komikern Martin Soneby spanar om en dag på jobbet år 2027, när vi kanske bär kläder med sensorer som mäter hur vi mår. Vill vi veta allting om oss själva och hur påverkar det oss på arbetsplatsen?